Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığında CGH yöntemi
Credit card debt due payday loans disappear exist.
Bank account should never payday loans multiple ones.
Take out at some payday loans looking for good direction.
married men who cheat my wife cheated on me now what website
what happens when you get an abortion how much does an abortion pill cost atlanta abortion
chlamydia in the mouth effects of chlamydia what are the symptoms of chlamydia
venereal diseases symptoms for chlamydia effects of chlamydia
marevan english marevan heparin marevan queda de cabelo


Tüp bebek yöntemi ile elde edilen embriyoların ~%30 ‘unda anormal kromozom yapısı (genetik bozukluk) gözlenmektedir. Bunun sonucunda embriyolar tutunamamakta ya da tutunan embriyolar erken dönemde düşmektedir. Gebeliğin erken döneminde oluşan düşüklerin %50-60'ından kromozom bozuklukları sorumludur. Embriyoları anne rahmine transfer etmeden önce birçok kromozomal ve diğer genetik bozuklukların belirlenmesi ve sağlıklı embriyoların transfer edilmesi mümkündür. Bu işleme ‘preimplantasyon (tutunma öncesi) genetik tanı’ (PGT) adı verilmektedir.

Tüp bebekte transfer edilen embriyolar seçilirken embriyoların sadece dış görünüşleri ve gelişim özellikleri dikkate alınmaktadır. Embriyonun gelişim özellikleri ve dış görünüşü ise embriyonun kromozomları ve genetik yapıları hakkında bilgi verememektedir. Kromozom bozukluklarının gebelik oluşmadan önce test edilerek sağlıklı embriyoların transfer edilmesi uygun hastalarda hem tutunma yani gebe kalma şansını artırmakta hem de oluşan gebeliklerin erken dönemde kaybedilme olasılığını azaltmaktadır. Bu yöntem, ileri anne yaşından kaynaklanan kromozom anomalileri, dengeli translokasyon taşıyıcıları, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, tekrarlayan düşükler, anomalili fetüs öyküsü olan aileler gibi geniş bir hasta popülasyonuna uygulanabilmektedir.

PGT işlemi sıklıkla FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation) yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntemde kromozomlara özel olarak hazırlanmış ‘prob’ lar (belirteçler) kullanılmaktadır. FISH yönteminde incelenebilen kromozom sayısı sınırlıdır (en fazla 11) ve sıklıkla 13, 16, 17, 18, 21, 22, X ve Y kromozomları test edilmektedir. Bu kromozomlar düşükler, implantasyon başarısızlıkları ve yaygın olarak görülen sendromları kapsamaktadır. Az sayıda kromozomun taranabilmesi ve bazı teknik olumsuzlukların yaşanabilmesi (sinyallerin çakışabilmesi) yöntemin dezavantajları arasındadır. Son teknolojik gelişmeler, FISH yerine tüm genomu tarayabilen ve güvenirliği daha yüksek olan yeni yöntemlerin uygulanabilmesini mümkün kılmıştır. Bu yöntem ‘Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon / CGH’ ve ‘Array-CGH (a-CGH)’ olarak adlandırılmaktadır.

Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH),
DNA miktarındaki değişiklikleri saptayan moleküler sitogenetik bir yöntemdir. Bu teknik ile tüm genomdaki genetik artış ve azalışlar saptanabilmekte ve hücrenin bütün kromozomları incelenebilmektedir. Bir kromozom için birçok prob (belirteç) kullanıldığından, FISH yöntemiyle belirlenemeyecek birçok değişikliğin (delesyon veya duplikasyon gibi) belirlenebilmesini sağlanabilmektedir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki CGH yöntemiyle belirlenen kromozom bozukluklarının %20-40’ı FISH yöntemiyle belirlenememektedir. Bu yöntemin avantajları arasında, teknik uygulamanın FISH yöntemine göre daha kolay olması ve daha güvenilir olması sıralanabilir. Bu yöntem her evredeki hücreye uygulanabilmektedir.

Array-CGH (a-CGH)
Microarray tabanlı, tüm kromozomları yani tüm genomu sayısal ve yapısal olarak incelenebilme imkanı veren bir yöntemdir. DNA microarrayleri cam, plastik veya silikon gibi katı bir yüzeye tutturularak oluşturulmuş çok sayıda (on binlerce) mikroskobik DNA dizi noktacıklarıdır. Mikroarrayde kullanılan prob sayısı FISH ve CGH yönteminde kullanılabilen prob sayısına kıyasla çok daha fazladır. Mikroçiplerin kullanıldığı a-CGH yönteminde “prob” adı verilen bu noktacıklar sayesinde aynı anda kromozomlar üzerindeki birçok bölgenin incelenmesi mümkündür. Bu yöntemle her bir kromozom 250 ayrı noktadan, toplam 6000 noktadan kontrol edilmiş olmaktadır. Bu sayede çok daha detaylı ve güvenilir bir sonuca ulaşmak mümkün olabilmektedir. Yöntemin avantajları, hibridizasyon süresinin daha kısa olması, analiz sürecinin bilgisayar programları ile yapılması sonucu verilerin 48 saatten daha kısa sürede (12 saate kadar) elde edilebilmesi, PGT sonuçlarının embriyoların dondurulmasına gerek kalmadan transfer gününden önce elde edilmesinin mümkün olmasıdır (4. veya 5. gün transferi) Yöntemin dezavantajları ise dengeli yapıda genetik değişiklikleri (dengeli translokasyonlar gibi), bazı polimorfik değişimleri , ploidi bozukluklarını ve mozaiklikleri belirleyememesi, analiz işleminin karmaşık olması ve maliyetin yüksek oluşu olarak sıralanabilir.
PGS’de bu teknoloji kullanıldığında FISH’e göre gebelik oranlarının iki kat ve implantasyon oranlarının %50 oranında arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle IVF sikluslarında tek embriyo transferi için uygun embriyonun seçiminde kullanılabilecek bir tekniktir. CGH ve mikroarrayler şu anda PGT alanında aktif olarak kullanılan veya uygulanan teknikler olmamasına rağmen, bu teknikler üzerinde deneysel ve klinik araştırmalar devam etmektedir. Merkezimizde de bu yöntemler gerekli görülen durumlarda hastalara uygulanabilmektedir.


Credit card debt due payday loans disappear exist.
Bank account should never payday loans multiple ones.
Take out at some payday loans looking for good direction.Diğer güncel haberleri görüntüle