Aşılama Sperm Hazırlanması

Sperm yıkama teknikleri sperm ve semen problemleri doğrultusunda geliştirilerek intra uterin aşılama için normal sperm elde etmeyi amaçlamaktadır. Aşılamada işlem görmemiş kullanılmaz. Sperm dışı içeriğinden dolayı direk olarak ejekulat rahim içine verilirse alerjik reaksiyonlara, şiddetli ağrıya ve enfeksiyona yol açabilir. Yıkama işlemi ejekülattan fertilizasyon için gerekli olmayan hücrelerin ayrılması temeline dayanır. Ejekülat aerobik ve anaerobik bakterileri içerebildiğinden steril bir örnek değildir. Vas deferensten, prostat bezinden, seminal vesikül ve üretradan gelen hücresel döküntüler de ejekülat içinde bulunabilir. Sperm yıkama işlemi ile tüm bu hücreler ayrılır.Sperm/Testis Dokusu Dondurma

TESA, TESE yada micro TESE gibi cerrahi yöntemlerle sperm elde edilen durumlarda, yeterince sperm varsa daha sonraki olası denemeler gözönünde bulundurularak ileride ikinci bir operasyona gerek olmaması için diğer tedavilerde kullanılmak üzere testis dokusu dondurulabilir.

Ayrıca kemoterapi veya radyoterapi planlanan hastalarda tedavi öncesi, sperm verme güçlüğü olan kişilerde de sperm örneği önceden alınarak dondurulabilir. Dondurulan spermler daha ileriki zamanlarda çözülerek kullanılabilir.

Dondurulan doku ya da sperm örnekleri -196 ºC’lik ısıya sahip sıvı azot içeren özel tanklarda 3 yıla kadar saklanabilir. Dondurma işlemi hastanın yazılı onayı alınarak gerçekleştirilir.Cerrahi Yolla Sperm Elde Edilmesi (TESA/TESE/MİCRO TESE)

Testis kanallarındaki tıkanıklığa bağlı olarak, genetik nedenlerle ya da inmemiş testis nedeni gibi farklı nedenlerden dolayı erkeğin ejekülatında sperm görülmeyebilir. TESA, TESE ve micro TESE yöntemleri bu durumlarda başvurulan cerrahi yöntemlerden en sık kullanılanlarıdır.

Testislerden enjektör kullanılarak aspirasyon yoluyla sperm aranması işlemine TESA (testiküler sperm aspirasyonu), testislerin cerrahi olarak açılıp sperm aranması işlemine ise TESE (testiküler sperm ekstraksiyonu) adı verilir. TESE işleminin mikroskop altında mikrocerrahi prensipleri ile yapılması ise micro TESE olarak adlandırılmaktadır. Ejekülatında sperm görülmeyen bir erkekte bu yöntemler kullanılarak testislerden sperm bulma olasılığı yaklaşık %50 civarındadır.Semen Analizi (Spermiyogram) Nedir? Ejekulasyon sırasında penisden gelen sıvı ve içeriğinin miktar ve kalite yönünden değerlendirilmesi işlemidir. Bu test ile hem semen olarak adlandırılan sıvı kısım hem de mikroskopik olarak görülebilen hareketli hücreler olan spermler analiz edilir.

Erkek üreme potansiyelinin değerlendirilmesinde yapılan en önemli ve ilk başvurulan laboratuvar testidir.

Semen, spermleri ve çeşitli salgı bezlerinden salınan sıvıları içeren vizköz, beyazımsı bir sıvıdır. Hemen ejekülasyondan sonra yoğun, sonraki 10-30 dakika içinde ise sıvılaşarak akışkan hale gelen bir sıvıdır. Spermler semende bulunan başı ve kuyruğu olan hareket eden üreme hücreleridir. Bu özellikleri ile kadın vücuduna girdiklerinde hareket edip yumurtaya ilerler ve döllenme olarak adlandırılan yumurtayla birleşme sağlanır. Her semen örneğinde milyonlarca sperm, farklı miktarlarda fruktoz, tampon sıvıları, koagülasyon maddeleri, kayganlaştırıcılar ve spermi destekleyen ve döllenme işlemine yardımcı olan enzimler bulunur.

Semen analizinde ayrıca semen örneği yıkanarak, tedavi yönteminin planlanması ile ilgili bilgi sahibi olunabilmektedir. 3-5 günlük cinsel perhizin ardından uygulanan bu test ile, hangi tedavi yönteminin daha iyi sonuç vereceği ile ilgili önemli bilgi elde edilir.

Tipik bir semen analizi şu parametreleri ölçer:

  • Semenin hacmi, katılığı
  • Sperm konsantrasyonu (yoğunluk)
  • Toplam sperm sayısı
  • Sperm motilitesi (hareket edebilen sperm yüzdesi ve spermlerin hareket etme şekli)
  • Normal ve normal olmayan (hasarlı) sperm sayısı
  • Koagülasyon ve likefaksiyon
  • Fruktoz(semende bulunan bir şeker türü), pH (asidite)
  • İmmatür (olgun olmayan) sperm sayısı
  • Lökosit (Beyaz kan hücresi) ,enfeksiyon gösteren hücre sayısı

Test için sperm nasıl alınır?

Semen örneği bir saat içinde analiz edilmesi gerektiği için hemen analizden önce merkezde örnek alınması tercih edilmektedir. Semen bu iş için ayrılmış özel bir odada alınmaktadır. Kişi mastürbasyon yoluyla sperm örneğini özel bir kaba toplar.

Spermlerin kendini toparlayabilmesi için testten 2-5 gün öncesine kadar ejekülasyondan kaçınılmalıdır. Size bildirilen talimatlara dikkatle uyunuz.

Test nasıl kullanılır?

Semen analizi , bir erkeğin üreme potansiyelini belirlemek için kullanılan bir testtir. Semen analizi semen ve sperm ile ilgili birçok parametreyi değerlendirmektedir. Bir semen analizi 2-3 hafta arayla en az iki örnekte değerlendirilmelidir çünkü sperm sayısı ve semen yoğunluğu günden güne değişebilmektedir ve bazı koşullar sperm seviyelerini etkileyebilmektedir.

Test ne zaman istenir?

Semen analizi klinisyenin, bir çift ya da kişinin fertilite problemi olduğunu düşündüğü durumlarda istenir. Çiftlerden en az %10-20’si çocuk sahibi olmakta güçlük yaşamaktadırlar. Eğer erkek nedenli infertilite söz konusuysa fertiliteye neyin engel olduğunu belirlemek gebelik oluşması için yardımla üreme tekniklerinin uygulanabilirliğini belirleyebilmek için semenin analiz edilmesi gerekmektedir. Semen analizi anormalse, doktor tarafından belirlenen sürede test tekrar edilir.

 Bu amaçla kullanılan ilaçlar progesteron hormonunun formlarıdır. Progesteron kullanımının amacı transfer edilen embriyoların rahmin iç duvarında ( endometrium) tutunması (implantasyon) için uygun ortamı sağlamaktır. Progesteron endometriumu implantasyona hazırlar ve rahim kasılmalarını azaltır. Ağızdan, vajinal yoldan, kas içi yada cilt altı enjeksiyon şeklinde kullanılabilen formlar mevcuttur. Biz merkezimizde kullanım kolaylığı ve etkinliği nedeniyle vajinal yoldan kullanılan tablet formunu kullanmaktayız.

Progesteron kullanımına bağlı olarak göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, bulantı, sıvı tutulması, halsizlik, ruh halinde değişiklik, depresyon görülebilmektedir. Kas içi enjeksiyon formunda enjeksiyon yerinde ciddi ağrı ve kanam olabilmekted. Vajinal kullanımda ise vajinal kaşıntı ve irritasyon görülebilmektedir.Tüp bebek Yumurta Toplama (OPU) işlemi, vajinal yoldan ultrason eşliğinde aspirasyon yoluyla gerçekleştirilen basit bir cerrahi işlemdir. Merkezimizde yumurta toplama işlemi genel anestezi (sedasyon anetezisi) altında yapılmaktadır. Ultrason  probu ile vajinadan girilerek olgun foliküller belirlenir ve bir iğne ile foliküllere girilir. Yumurtalar, foliküllerden bir pompa ünitesine bağlı olan iğne ile aspire edilerek alınır. Yumurta toplama işlemi genellikle 10-20 dakika içinde tamamlanır. Bazı hastalarda işlem günü kramp şeklinde ağrı görülebilir fakat bu durum genellikle ertesi gün hafiflemektedir. Şişkinlik ve/ ve ya bası gibi hisler işlemden sonraki birkaç hafta sürebilir, çünkü yumurtalıkların büyümüş hali bu sürede devam eder.Bu tedavi protokolunde yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanımı öncesi yumurtalıklar baskılanır. Adet siklusunun 21. günü GnRH analoğu başlanır ve yumurta çatlatma iğnesi enjeksiyonuna kadar devam edilir. GnRH analoğu kullanılırken göreceğiniz adetin 2-3. günü merkezimize çağrılacak ve ilacın istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını görmek için ultrason ve kan tetkikleri yapılacaktır. Bunların sonucu istenen etkinin sağlandığını gösteriyorsa yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanımına başlanacaktır. Tedavi sürecinde ultrason ve kan tetkikleri ile ilaç dozunuz ve yumurta toplama gününüz belirlenecektir.Florence Ferti Center Tüp bebek merkezimize geldiğiniz de, İlk görüşmeniz kişisel durumunuz ve size gereken tedavinin seviyesine göre 20 dakika kadar kısa olabileceği gibi 1 saat kadar uzun da olabilir. İlk görüşmede doktorunuzla ve tüm ekiple tanıştırılıp tıbbi hikayeniz alınmaktadır. Görüşme de bütün sorularınız cevaplanmaya çalışılacak ve sizinle tedavi seçenekleri tartışılacaktır. Bunların sonucunda sizden kan testleri, ultrason ve sperm testi gibi bazı testler isteyebilmekteyiz.

Lütfen ilk görüşmeye geldiğinizde tüm medikal dosyalarınızı, özellikle daha önce fertilite tedavisi gördüyseniz bu tedaviye ait tüm raporlarınızı getiriniz.

İlk görüşmede, doktorunuz tarafından tıbbi öz geçmişiniz ve daha önce uygulanan fertilite tedavileri gözden geçirilecektir. Bu ilk bilgilerin ışığında, doktorunuz bir ön tanı düşünerek, infertilite araştırması esnasında hangi testlerin yapılacağını karar verecektir. Tanı kesinleştikten sonra, doktorunuz sizin özel durumunuza uygun bir tedavi planı belirleyecektir.

İlk değerlendirme sonrasında çiftten daha önce yapılmadıysa Hepait B, Hepatit C ve HIV taraması için tetkikler istenecektir. Ayrıca bayandan FSH, LH, TSH, Estradiol, ve Prolaktin hormon tahlilleri istenebilir.

İlk görüşme de tüp bebek koordinatörü ile de tanışma fırsatınız olacak ve tedavinizin finansal boyutu hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün olacaktır. Tüp bebek koordinatörümüz sizi tedavinize özel kullanacağınız ilaçların bütçesi ve tedavinin maliyeti hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirecektir.


Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022