Başarı Oranları

Aşılama da başarı oranları birçok faktöre bağlıdır. En başta infertilite problemi önemlidir. Erkeğin sperm sayısı ve motilitesi iyi ama kadındaki servikal bir problemden dolayı gebelik oluşmuyorsa, sperm anomalisi olan çiftlere göre daha yüksek bir gebelik şansı vardır.

Kadın da yaş faktörü de sonuçta önemli rol oynar. Eğer bayan 35 yaş üzeri ise aşılama ile gebelik şansı ciddi olarak azalmaktadır. Muhtemelen ileri kadın yaşının yumurtalık rezervi, yumurta kalitesi kalitesi ve olasılıkla endometriyal reseptivite üzerine olan olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Adetlerin düzenli olması gebelik şansını arttırır. Endometriozis varlığı ya da pelvik enfeksiyon geçirmiş olmak başarı oranını düşürür. Bayanın geçmişinde gebelik oluşmuşsa başarı oranı daha yüksektir.

Aşılama işleminde gebelik başarısı 25-35 yaş grubunda her bir deneme için % 10-15’ler civarındadır ki bu oran, fertil bir çiftin her ay gebe kalma olasılığıyla benzerdir. Genellikle 3 – 4 uygulamadan sonra gebelik oranlarının artmadığı bilindiğinden daha fazla aşılama uygulamasına gerek yoktur.

Yapılan çalışmalar aşılama ile elde edilen gebeliklerde tedavisiz oluşan gebeliklere göre sakat yada anomalili bebek oranlarında bir artış olmadığını göstermiştir. Aşılama yöntemi ile elde edilen gebeliklerde doğan tüm çocukların yaklaşık olarak 2-4 %’ünde doğumsal kusur görülebilmektedir.

Gebe kaldığınızı nasıl anlayacaksınız?

Aşılama işlemi sonrası 14-16 gün içinde adet kanaması olmaz ise kanda gebelik testi yapılır. Gebelik testinin negatif olduğu kanamanın başladığı durumlarda yeni bir deneme için hasta tekrar değerlendirilir.

Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022