Sperm/Testis Dokusu Dondurma

Sperm/Testis Dokusu Dondurma

TESA, TESE yada micro TESE gibi cerrahi yöntemlerle sperm elde edilen durumlarda, yeterince sperm varsa daha sonraki olası denemeler gözönünde bulundurularak ileride ikinci bir operasyona gerek olmaması için diğer tedavilerde kullanılmak üzere testis dokusu dondurulabilir.

Ayrıca kemoterapi veya radyoterapi planlanan hastalarda tedavi öncesi, sperm verme güçlüğü olan kişilerde de sperm örneği önceden alınarak dondurulabilir. Dondurulan spermler daha ileriki zamanlarda çözülerek kullanılabilir.

Dondurulan doku ya da sperm örnekleri -196 ºC’lik ısıya sahip sıvı azot içeren özel tanklarda 3 yıla kadar saklanabilir. Dondurma işlemi hastanın yazılı onayı alınarak gerçekleştirilir.

Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022