Çiftin Değerlendirilmesi

Tüp bebek sürecinde Çiftin Değerlendirilmesi. Kadınlarda fertilitenin en yüksek olduğu yaşlar 20 li yaşların başı ile ortasına doğrudur. 20 li yaşların sonlarında ve erken 30 lu yaşlarda fertilite azalmaya başlar ve 35 yaş sonrası daha da azalır. Erkek fertilitesi de yaşa bağlı azalmakla birlikte bu kadar hızlı değişmez.

İnfertiliteye yol açan bir çok problem vardır. Bazen birden fazla faktör etken olabilir. İnfertilite nedenlerinin bir kısmında tanı ve tedavi kolay olmasına karşın bazılarında zordur ve bir kısım vakada ne erkek de nede kadında herhangi bir neden bulunamayabilir. Bir yıl herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına ve düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmamışsa tetkiklere başlanır.

Aşağıdaki abnormalitelere sahip kadınlarda infertilite süresine bakılmaksızın tetkiklere başlanılmalıdır.

  • Adetlerin düzensiz yada hiç olmaması
  • Adetler arası kanama
  • İlişki sırasında ağrı
  • Üst genital sist. enfeksiyonu hikayesi
  • Rüptüre apandisit yada diğer abdominal cerrahi hikayesi
Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022