Cerrahi Yolla Sperm Elde Edilmesi

Cerrahi Yolla Sperm Elde Edilmesi (TESA/TESE/MİCRO TESE)

Testis kanallarındaki tıkanıklığa bağlı olarak, genetik nedenlerle ya da inmemiş testis nedeni gibi farklı nedenlerden dolayı erkeğin ejekülatında sperm görülmeyebilir. TESA, TESE ve micro TESE yöntemleri bu durumlarda başvurulan cerrahi yöntemlerden en sık kullanılanlarıdır.

Testislerden enjektör kullanılarak aspirasyon yoluyla sperm aranması işlemine TESA (testiküler sperm aspirasyonu), testislerin cerrahi olarak açılıp sperm aranması işlemine ise TESE (testiküler sperm ekstraksiyonu) adı verilir. TESE işleminin mikroskop altında mikrocerrahi prensipleri ile yapılması ise micro TESE olarak adlandırılmaktadır. Ejekülatında sperm görülmeyen bir erkekte bu yöntemler kullanılarak testislerden sperm bulma olasılığı yaklaşık %50 civarındadır.

Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022