Mikroenjeksiyon / ICSI

Mikroenjeksiyon / ICSI

Yumurtanın içine sperm enjekte edilmesi işlemi mikroenjeksiyon (İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, ICSI) olarak adlandırılmaktadır. Tüp bebek tedavi sürecinde yumurtalıkların ilaçlar ile uyarılması ve yumurta gelişiminin sağlanmasını takiben yumurtalar toplanır ve laboratuvarda özel besiyerleri (kültür mediumu) içinde belirli bir süre kadar saklanırlar. Mikroenjeksiyon işleminden hemen önce yumurtalar ‘yumurta soyma işlemi’ ile soyularak etraflarındaki diğer hücrelerden temizlenir ve olgun olan yumurtalar belirlenir.

Ejekülasyon ya da diğer cerrahi yöntemlerle (TESA, TESE, MicroTESE) alınan sperm, ‘sperm hazırlama’ teknikleriyle özel işlemlerden geçirilerek kaliteli olanlar ayrılır.

Mikroenjeksiyon yöntemiyle, bir yumurtanın içine canlı bir sperm mikromanipülatör adı verilen özel aletler kullanılarak yerleştirilir ve inkübatör olarak adlandırılan anne rahmini taklit eden özel ortamlarda saklanırlar. Böylece spermin yumurtanın içine girmesi sağlanır. Klasik IVF den farklı olarak sperm yumurtayı kendi kendine bularak döllemediğinden mikroenjeksiyon yönteminde yumurtanın döllenme yani sperm ile yumurtanın birleşme olasılığı daha fazladır.

Mikroenjeksiyon işleminden bir sonraki gün, yumurtada iki pronukleus (çekirdek) gözlenmesi, yumurtanın döllendiği anlamına gelir. Bu çekirdeklerden biri anneden, diğeri ise babadan köken alır. Olgun yumurtaların %40-%70’lik bölümünde döllenme gözlenir. Sperm veya yumurta kalitesindeki bozukluğa bağlı olarak bu oranlar düşebilir. Bazen ise hiç döllenme olmayabilir.

Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022