Aşılama Kimlere Yapılır? Aşılama (İntrauterin İnseminasyon / IUI) özel yöntemlerle hazırlanmış yüksek konsantrasyonda aktif hareketli spermlerin kateter ile direk olarak rahim içine verildiği bir tedavi yöntemidir.

Maliyetinin ve yan etkilerinin ileri üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine göre daha az olması ve uygulama kolaylığı nedeniyle infertilite tedavisinde ara bir basamak olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Ejakulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon ve retrograd ejakulasyon gibi sperm üretiminin normal olduğu mekanik problemler, hafif erkek faktörü infertilitesi, kadında servikal faktör, yumurtlama bozuklukları, cinsel işlev bozukluğu ve açıklanamayan infertilite aşılamanın uygulandığı başlıca durumlardır.

Açıklanamayan infertilite tanısı tüm olası infertilite nedenleri dışlandıktan sonra konulan bir tanıdır. İnfertil çiftlerin %10’u bu tanıyı almaktadır. Açıklanamayan infertilite aşılama uygulamaları için majör bir endikasyondur.

Aşılama tedavisi yapılabilmesi için sperm değerlerinin uygun olması, kadının tüplerinden en az birinin açık olması gerekmektedir. Dolayısıyla tedavi öncesi erkekte semen analizi ile sperm parametreleri kadında da rahim filmi (hsg) yada laparoskopi ile tüplerin açık olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca tedavi öncesi kadının yumurtalık rezervini değerlendirmek içinde ultrasonografi ve hormon tetkikleri yapılmaktadır.

Her iki tüpün tıkalı olması ve ağır erkek faktöründe aşılama yapılamaz.


Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022