Bu tedavi protokolunde yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanımı öncesi yumurtalıklar baskılanır. Adet siklusunun 21. günü GnRH analoğu başlanır ve yumurta çatlatma iğnesi enjeksiyonuna kadar devam edilir. GnRH analoğu kullanılırken göreceğiniz adetin 2-3. günü merkezimize çağrılacak ve ilacın istenen etkiyi sağlayıp sağlamadığını görmek için ultrason ve kan tetkikleri yapılacaktır. Bunların sonucu istenen etkinin sağlandığını gösteriyorsa yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanımına başlanacaktır. Tedavi sürecinde ultrason ve kan tetkikleri ile ilaç dozunuz ve yumurta toplama gününüz belirlenecektir.


Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022