Yumurtalıkların Uyarılması (Ovulasyon İndüksiyonu )

Aşılama işlemi öncesi yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanımı ile yumurta gelişimi sağlanmakta ve bu da gebelik oranlarını arttırmaktadır.

Klomifen sitrat, insan menopozal gonadotropinleri ( hMG) ve rekombinant FSH yumurtalıkların uyarılması için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların kullanılmasında amaç gelişecek yumurta sayısını ve sonucunda da döllenme olasılığını arttırmaktır. Bu ilaçların kullanımı gelişen yumurta kalitesini de arttırmakta ve luteal faz yetmezliğini de düzeltmektedir.

Tedavi de yumurta gelişimini takip etmek ve ilaç doz ayarlaması için ultrasonografi kullanılır ve gerekirse kanda hormon (E2) tetkikleri yapılır.

Yumurtalıkların Uyarılması
Yumurtalıkların Uyarılması

Tedavide amaç 1 ya da 2 olgun yumurta elde etmektir. Çoğul gebelik riskini minimuma indirmek için 15 mm den büyük 3 veya daha fazla folikül geliştiğinde siklus iptali veya siklusun IVF e dönüştürülmesi tavsiye edilmelidir.

Yumurta istenen boyuta ulaştığında çatlatma iğnesi (hCG) yapılır ve olası yumurtlama zamanı civarında (ortalama 36 saat) aşılama yapılacak şekilde planlanır.Ovulasyon indüksiyonu olarak da bilinen yumurtalıkların uyarılması sürecinde kullanılan ilaçlar ile yumurtalıklarda birden fazla yumurta gelişimi sağlanması amaçlanmaktadır. Birden fazla yumurta gelişimi istenmektedir çünkü elde edilen yumurtaların bazısı istenen kalitede olmayacak bazısı ise sperm ile döllenmeyecektir. Ayrıca birden fazla yumurtanın döllenip uterus a transfer edilmesiyle gebelik oranları daha yüksek olmaktadır.

Tüp bebek işlemlerinde, Yumurtalıkları uyarıp yumurta gelişimini sağlayan ilaçlar ağızdan hap şeklinde yada kas içi/cilt altı yapılabilen günlük enjeksiyon formundadırlar. Kadının yumurtalık rezervine göre seçilen tedavi protokolüne göre kullanılacak ilaç ve dozu belirlenmektedir. Tüp bebek tedavilerinde zamanlama çok önemlidir. Tedavi süresince yumurtalıklar, vajinal ultrason yardımıyla takip edilerek folikül adı verilen ve içerisinde yumurta olduğu varsayılan sıvı dolu keseciklerin gelişimi izlenir. Yumurta gelişimini takip etmek için ayrıca kan örnekleri de alınır. Tüp bebek tedavilerinde amaç yumurtalıkların kontrollü olarak uyarılmasıdır. Yumurtaların kendi kendine çatlaması istenmeyen bir durum olup bunu önlemek için de ilaçlar kullanılmaktadır.

GnRH agonisti ya da antagonisti ile tedavi, hipofiz bezinden LH ve FSH salınımını önleyerek, erken yumurtlama riskini azaltır. Tedavi sürecinde kullanacağınız ilaçlar ve nasıl uygulayacağınız doktorunuz ve hemşirelerimiz tarafından sizlere ayrıntılı olarak anlatılacak ve gösterilecektir.


Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022