Tüp bebek işlemleri süresinde Erkeğe Ait Nedenler nedir? Erkek infertilitesinden hipotalamus, hipofiz, tiroid ve testis kaynaklı hormonal nedenler sorumlu olabileceği gibi, spermlerin yapısı, sayısı ve hareketli sperm oranındaki yetersizlik de infertilite nedeni olabilir. Ayrıca genetik anormallikler, travma ve geçirilmiş bazı enfeksiyonlar da sperm üretiminde azalma ve infertilite sebebi olabilir. Enfeksiyonlar, özellikle zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmediğinde infertilite nedeni olabilmektedir. Epididim enfeksiyonları ve eğer testis tutulumu eklenirse kabakulak hastalığı bunlar arasında sayılabilir.

Sperm kanallarındaki tıkanıklıklar

Seksüel geçişli hastalıklar veya nonspesifik enfeksiyonların neden olduğu tıkanıklıklar, sperm atılımını bozarak infertiliteye yol açabilir. Bu tıkanıklığın açılması bazı durumlarda infertiliteyi kalıcı olarak düzeltebilmekte bazen de yardımlı üremeden yararlanılmaktadır.

Retrograd ejakülasyon

Meninin, penisten dışarı atılması yerine mesaneye akması durumuna retrograd ejakülasyon denmektedir. Şeker hastalığı, geçirilmiş prostat ameliyatı gibi durumlarda görülebilmektedir. Bu problem medikal tedavi ile düzeltilebileceği gibi, idrarın sperm için toksik olması nedeniyle, doktorunuzun önereceği bazı hazırlıklardan sonra, mesaneden spermlerin alınıp, üremeye yatdımcı tedavi için kullanılması sağlanabilir.

İnmemiş testis

Normal sperm üretimi için testislerin vücut sıcaklığından birkaç derece daha düşük ısıda bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, cerrahi olarak düzeltilmiş olsa bile, inmemiş testis fertilite problemlerine yol açabilir.

Varikosel

Testisin toplar damarlarının genişlemesi durumudur ve bazen infertiliteye neden olabilir. Değerlendirilme sonucunda varikoselin infertilite nedeni olduğu düşünülüyorsa küçük bir ameliyatla düzeltilmesi gerekebilir.

Vazektomi

Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmamakla birlikte, doğum kontrolü amacıyla erkekte sperm kanallarının bağlanması durumudur. Cerrahi olarak düzeltilse bile menide sperm görülmeyebilir ve bu durumda normal yollarla fertilizasyon sağlanamayacaktır.

Kanser

Kanser birçok yönden infertiliteye neden olabilmektedir. Uygulanan cerrahi tedaviler direkt olarak infertiliteye yol açabilir. Ayrıca tedavide kullanılan ilaçlar ve radyasyon da infertilite nedeni olabilir

Yaş Faktörü

Yaş ilerledikçe kadında olduğu gibi erkekte de bazı hormonal değişiklikler ve sperm üretiminde azalma olmaktadır. Ancak bu değişiklikler çoğunlukla infertiliteye neden olacak düzeyde değildir.
Sigaranın ve yüksek düzeyde alkol kullanımının erkek üreme sağlığı üzerinde belirgin olumsuz etkisi vardır. Aşırı kilo ve anabolizan ilaç kullanımı da fertilizasyon şansını azaltmaktadır.
Tek başına infertilite nedeni olarak suçlanmasa da, yüksek ısının testisler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle erkekler için sıkı pantolonlar, testisi vücuda yakın tutan slipler ve aşırı sıcak banyolar önerilmemektedir.Tüp bebek sürecinde Kadına Ait Nedenler nelerdir? Kadında infertilite hormonal düzensizlikler veya üreme sistemindeki problemlerden kaynaklanabilir.

• Yumurta gelişimini, salınımını veya döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesini engelleyen hormon düzeyleri.
• Aşırı kilo ( yumurtlama da problem olabilir)
• Uterus da doğumsal anomaliler veya tumörler
• Servikal mukusun az veya kötü kalitede olması
• Endometriozis
• Geçirilmiş cerrahi veya enfeksiyona bağlı yapışıklıklar
• Geçirilmiş pelvik enfeksiyon
• Tiroid vb endokrin hast.
• Genetik hastalıklar
• Madde bağımlılığı

Kadında yapılan testlerden; zamanlanmış hormon analizleri ile yumurtalıkların rezervi, yumurtlama olup olmadığı, yumurtlamayı engelleyebilecek patolojiler araştırılır. Adetin 2 veya 3. gününde yapılan bazal hormon değerlendirilmesinde FSH, LH, E2, Prolactin. TSH hormonlarının kan düzeylerine bakılır. Bu hormonlar ile aynı zamanda yumurtalıkların ilaç tedavisine verebileceği cevapta değerlendirilir. Adetin 21. günü bakılan progesteron kan düzeyi ile yumurtlama olup olmadığı değerlendirilir.

Ultrasonografi. Rahim ve yumurtalıkların yapısı, ilişkileri değerlendirilir. Rahim içi tabakasının düzgün olup olmadığı, kalınlığı, rahimde yer kaplayan oluşum ( Myom) varlığı, hidrosalpenks, tubo-ovaryen abse gibi tubalarda şişmeye yol açan, sıvı ile dolu görüntü veren kitleler ultrasonografi ile saptanabilir. Bunun dışında, karakteristik görüntü veren overlerdeki kistik oluşumlar, endometriomalar saptanabilir.

Adetin 2-3. günü yapılan ultrasonografi ile “over rezervi” değerlendirilir. Hormon tahlilleride göz önünde bulundurularak uygulanması düşünülen tedavi ve ilaç dozu belirlenir.
Ayrıca ultrasonografi ile tedavi sürecinde yumurta gelişimi takibi (follikulometri) yapılır

Histerosalpingografi ( Rahim Filmi). HSG rahim içinin ve tubaların kontrast madde verilerek X-ışınları ile görüntülenmesidir. HSG, tuba uterinaların uzunluğunu, kıvrımlarını, açık olup, olmadıklarını gösterir. Ayrıca uterus gelişim anomalileri, endometrial polipler ve rahim içi yapışıklıklar gibi uterus patolojileri hakkında fikir verir

Histeroskopi. Işık ve mercek düzeneğine sahip histereskop adı verilen enstruman ile servikal yoldan rahim içinin değerlendirilmesidir. Lokal veya genel anestezi ile yapılan bu işlem ile rahim içinde myom, polip gibi yer kaplayan oluşumlar, yapışıklıklar saptanır. Tanı amaçlı yapılmasının yanısıra saptanan patolojiler aynı seansda tedavi edilebilmektedir.

Laparoskopi. İnce teleskop benzeri laparoskop adı verilen mercek ve ışık sistemi bulunan enstrumanın genel anestezi altında göbek içerisinden veya altından yapılan 1 cm lik kesi ile karın içerisine girilmesi ile yapılır. Bu operasyon anestezi gerektirmesine ve daha sonra hafif şikayetler olmasına karşı genel olarak güvenli ve iyileşme süreci kısadır.

Hem tanı hemde tedavi amaçlı yapılmaktadır. İnfertil kadında sıklıkla tubal fonksiyonu değerlendirmek, tuba over ilişkisini görmek için yapılan bir işlemdir. Bunun yanısıra açıklanamayan infertilitede, rahim anomalisi düşünülen veya yumurtalıklardan kaynaklanan tümörlerde de tanı ve tedavi amaçlı yapılmaktadır.Tüp bebek sürecinde Çiftin Değerlendirilmesi. Kadınlarda fertilitenin en yüksek olduğu yaşlar 20 li yaşların başı ile ortasına doğrudur. 20 li yaşların sonlarında ve erken 30 lu yaşlarda fertilite azalmaya başlar ve 35 yaş sonrası daha da azalır. Erkek fertilitesi de yaşa bağlı azalmakla birlikte bu kadar hızlı değişmez.

İnfertiliteye yol açan bir çok problem vardır. Bazen birden fazla faktör etken olabilir. İnfertilite nedenlerinin bir kısmında tanı ve tedavi kolay olmasına karşın bazılarında zordur ve bir kısım vakada ne erkek de nede kadında herhangi bir neden bulunamayabilir. Bir yıl herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına ve düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmamışsa tetkiklere başlanır.

Aşağıdaki abnormalitelere sahip kadınlarda infertilite süresine bakılmaksızın tetkiklere başlanılmalıdır.

  • Adetlerin düzensiz yada hiç olmaması
  • Adetler arası kanama
  • İlişki sırasında ağrı
  • Üst genital sist. enfeksiyonu hikayesi
  • Rüptüre apandisit yada diğer abdominal cerrahi hikayesi


İnfertilite Tanım; Bir yıl süre ile ortalama haftada iki kez düzenli ilişkiye girilmesine ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına rağmen gebe kalınamaması infertilite olarak tanımlanır. Gebe kalma şansı, birliktelik süresinin artması, ilişki sıklığı ve çiftin yaşı ile doğrudan ilgilidir. Korunmayan çiftlerin yaklaşık % 20-25’inde ilk bir ay içerisinde, % 60’ ında 6 ay içerisinde ve % 80-85’ inde 1 yıl içerisinde gebelik olur. Geriye kalan % 15-20 çiftte infertilite problemi ile karşılaşılmaktadir.


Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022