Ekibimiz


Ekibimizin öncelikli amacı; hastalarımıza en iyi tedaviyi sağlamaktır. Tüm fertilite testleri, tanı ve tedavisi Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi bünyesindeki üremeye yardımcı tedavi merkezimizde yapılmaktadır. Ayrıca eğer tedaviniz ile ilgili yapılması gereken cerrahi bir işlem varsa ekibimiz doktorları tarafından hastanemiz bünyesinde tüm jinekolojik ameliyatlar yapılmaktadır.
Kadın Hast Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Op. Dr. M.Nuri Delikara

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Op. Dr. Tansel Çetinkaya

IVF Lab Sorumlusu Embriyolog

Setenay Üçok

Tüp Bebek Koordinatörü

Hatice KalabalıkoğluIVF Hemşire

Ayşen Karaduman

IVF hemşire

Seda Gül

Hasta İlişkileri

Ayşegül Atay
Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022