Mikrodoz Kısa Protokol Nedir? Kısa protokol olarak da bilinen bu tedavide yumurtalıkları baskılayıcı ilaçların ilk birkaç günkü uyarıcı etkisinden yararlanmak için adetli iken baskılayıcı ilaç ile yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar ardışık olarak başlanır. Bu tedavi protokolü yumurtalık rezervi az, ileri yaş ya da daha önce kötü yanıt alınmış vakalar için uygun olan bir seçenektir.Antagonist Protokol Nedir? Yumurtaların kendi kendine çatlamasını engelleyen ilaçlar, tedavi başlayıp yumurtalar belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra başlanır. Günümüzde bir çok vakada ilk tedavi alternatifi olarak kullanılmaktadır. Yumurtalıkların baskılanmasına önceden başlanılmadığı için yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanımında ilaç miktarı azalmaktadır. Yumurtalıkların Aşırı Cevap Vermesi (OHSS). Ovaryan stimülasyon, yumurtalıkların şişip ağrı meydana getirdiği ‘hiperstimülasyon’(OHSS) riskini beraberinde getirmektedir. Bu durumda abdominal boşlukta ve göğüste sıvı birikebilir ve hastada şişkinlik, bulantı ve kusma ya da iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir. Ovaryan stimülasyona başlayan hastaların en az %30’u hafif OHSS ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hastalar ağrı kesiciler yardımıyla ve fiziksel aktivitelerini azaltarak bu durumlarını hafifletebilmektedir. Orta şiddette OHSS’de hastalarda abdominal boşlukta sıvı birikmesi ve gastrointestinal semptomlar görülebilmektedir. Bu hastalar yakından takip edilirler fakat genellikle ayaktan tedaviye iyi cevap verirler. Gebelik oluşmazsa bu durum birkaç hafta içinde müdahale gerektirmeden düzelmeye başlar. Hastaların %1-2’si ciddi OHSS durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar Bu durumda kilo artışı, karın ve göğüste sıvı birikmesi, elektrolit anomalileri, kan konsantrasyon artışı ve nadiren kanda pıhtılaşma ve böbrek problemleri görülebilir. Eğer solunumda zorluk görülmeye başlanmışsa, karında biriken sıvının bir iğne ile alınması gerekebilir. Ciddi OHSS durumuyla karşı karşıya kalan hastaların, semptomlar hafifleyene kadar hastanede kalmaları gerekebilir.Sperm Bulunamaması. Masturbasyon ile elde edilen semen örneğinde sperm olmaması durumunda testislerden cerrahi yolla sperm elde etme yöntemlerine başvurulur. Testislerden sperm elde etmek için kullanılan yöntemlerden enjektör kullanılarak aspirasyon yoluyla sperm aranması işlemine TESA (testiküler sperm aspirasyonu), testislerin cerrahi olarak açılıp sperm aranması işlemine ise TESE (testiküler sperm ekstraksiyonu) adı verilir.

Özel bir mikroskop kullanılarak yapılan microTESE işlemi sperm bulma olasılığı yüksek olan bölgelerden doku alınmasını sağlamaktadır. Bu teknik kullanıldığında sperm bulma olasılığı normal TESE yöntemine göre artmaktadır. Buna rağmen bazı durumlarda cerrahi olarak ta sperm bulunması mümkün olmamaktadır. Bu tip vakalarda 6 ay sonra tekrar cerrahi yolla sperm aranması önerilmektedir.

Merkezimizde mikroTESE işlemi başarı ile uygulanmaktadır.Tedavi İptali, IVF siklusları, az ya da fazla sayıda folikül gelişmesi gibi, birçok farklı nedenden dolayı iptal edilebilmektedir. Yumurtalıkları uyarıcı ilaçlara verilen cevabın az olması nedeniyle siklus iptal etme oranları, yaşla birlikte (özellikle 35 yaşın üzerinde) artmaktadır. Yetersiz yumurtalık cevabı nedeniyle iptal edilen siklus, daha sonraki denemeler için alternatif tedavi stratejileri denenmesini ve daha iyi cevap alınmasını sağlayabilir. Bazen, fazla sayıda folikül gelişmesi sonucu ciddi ‘Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) riski nedeniyle de siklus iptal edilebilir.

Bu durumun büyük bir hayal kırıklığı yaratacağının farkındayız, ancak, bazen komplikasyon olasılığına engel olmak ve daha ileri dönemlerde başarı şansını arttırmak amacıyla ilaçların kesilmesinin gerekli olduğunu anlamalısınız. Siklusun iptal edilmesini gerektiren durumlarda, size enjeksiyonları kesmeniz söylenecektir. Bu durumda, hCG enjeksiyonu yapılmayacak ve yumurta toplama işlemi uygulanmayacaktır.

Siklus iptali, bir daha tedavi şansınız olmadığı anlamına gelmez. Bir sonraki denemenizde önceki tedavi süreciniz göz önünde bulundurularak tedavi planınız yeniden yapılacak ve daha uygun bir tedavi ile gebelik şansınız artacaktır.Tüp bebek sürecinde Gebelik Testi, Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda βhCG hormonu bakılarak gebelik elde edilip edilmediği anlaşılacaktır. Bu test 2 gün sonra tekrarlanacaktır. Kanamanız olsa bile bu testin yapılması önemlidir.Bu amaçla kullanılan ilaçlar progesteron hormonunun formlarıdır. Progesteron kullanımının amacı transfer edilen embriyoların rahmin iç duvarında ( endometrium) tutunması (implantasyon) için uygun ortamı sağlamaktır. Progesteron endometriumu implantasyona hazırlar ve rahim kasılmalarını azaltır. Ağızdan, vajinal yoldan, kas içi yada cilt altı enjeksiyon şeklinde kullanılabilen formlar mevcuttur. Biz merkezimizde kullanım kolaylığı ve etkinliği nedeniyle vajinal yoldan kullanılan tablet formunu kullanmaktayız.

Progesteron kullanımına bağlı olarak göğüslerde hassasiyet, baş ağrısı, bulantı, sıvı tutulması, halsizlik, ruh halinde değişiklik, depresyon görülebilmektedir. Kas içi enjeksiyon formunda enjeksiyon yerinde ciddi ağrı ve kanam olabilmekted. Vajinal kullanımda ise vajinal kaşıntı ve irritasyon görülebilmektedir.


Florence Ferticenter

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.

Kadıköy Florence Nightingale Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi© 2022 Tüm hakları saklıdır.

Tüm hakkı Florenceferticenter aittir - 2022